POLITICA DE CONFIDENTIONALITE / PRELUCRARE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

A. Informa╚Ťiii generale ╚Öi Declara╚Ťii.

CS SALES & MARKETING SRL respect─â confiden┼úialitatea propriilor clien┼úi ┼či vizitatori ┼či se oblig─â s─â protejeze datele ┼či informa┼úiile personale ale acestora. 

Prezenta Politic─â de Utilizare a Datelor Personale („Politica”) are în vedere website-ul silvis.ro –VÂNZ─éTORUL (denumit în continuare „Website”). Declar─âm c─â nu colect─âm nici un fel de date, informa┼úii personale identificabile în momentul vizit─ârii Website-ului, cu excep┼úia situa┼úiilor în care dumneavoastr─â consim┼úi┼úi s─â ni le furniza┼úi sau în cazurile expres prev─âzute de prezenta Politic─â.

Prezentele declara┼úii descriu principiile noastre generale în ceea ce prive┼čte prelucrarea datelor personale apar┼úinând Clien┼úilor Website-ului (considera┼úi a fi cump─âr─âtori ai oric─ârora dintre produsele sau serviciile disponibile pe Website) precum ┼či cele apar┼úinând vizitatorilor Website-ului. Vrem s─â ne asigur─âm c─â în┼úelege┼úi modalit─â┼úile în care vom folosi sau nu informa┼úiile pe care ni le încredin┼úa┼úi. Pentru a în┼úelege propriile dumnevoastr─â drepturi, v─â sf─âtuim s─â citi┼úi prezenta Politic─â.

In ceea ce prive┼čte vizitatorii, VÂNZ─éTORUL a structurat Website-ul astfel încât, în general, s─â poat─â fi vizitat f─âr─â s─â fie nevoie de identificarea sau dezv─âluirea niciunei informa┼úii personale. Informa┼úiile de baz─â colectate sunt folosite pentru analiza traficului, îmbun─ât─â┼úirea con┼úinutului Website-ului ┼či a percep┼úiei publice vizavi de acesta.

Datele cu caracter personal furnizate de Client în momentul accept─ârii prelucrarii acestora conform tuturor informatiilor existente la capitolul Termeni si conditii , vor fi folosite exclusiv în vederea execut─ârii contractului dintre Vânz─âtor ┼či respecti Client, nu vor fi transmise sub nicio form─â c─âtre ter┼úe persoane ┼či nici nu vor face obiectul vreunei dezv─âluiri.

VÂNZ─éTORUL este înregistrat sub numarul ___________ în Registrul General al Autoritatii Na┼úionale de Supraveghere a Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal, conform Legii 677/2001 pentru protec┼úia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či libera circula┼úie a acestor date.

 

B. Informa┼úiile prelucrate ┼či scopul colect─ârii datelor personale

Pe perioada vizit─ârii Website-ului, serverul colecteaz─â informa┼úii de baz─â care includ adresa IP, timpul ┼či durata acces─ârii site-ului ┼či paginile vizualizate, nici una dintre aceste date de trafic nereprezentând informa┼úii identificabile, cu excep┼úia cazului când acestea sunt necesare preveniri unei fraude sau al unui abuz asupra sistemului informatic.

In cazul în care dori╚Ťi  s─â cump─âra╚Ťi  unulsau mai multe le dintre produse disponibile pe Website, ve┼úi pune la dispozi┼úia Vânz─âtorului atât date de identificare cât ┼či date necesare îndeplinirii procedurilor de facturare ╚Öi livrare.

Din momentul în care ve┼úi deveni Clientul Vânz─âtorului , vom prelucra datele ┼či informa┼úiile referitoare la propriul dvs. cont de utilizator cât ┼či înregistr─ârile de client iar în  completare, vom stoca electronic propriile dvs. email-uri ┼či alte comunica┼úii în m─âsura în care va fi necesar pentru trasmiterea acestor comunic─âri.

Conform cerin┼úelor Legii nr.677/2001 pentru protec┼úia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či libera circula┼úie a acestor date ┼či ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ┼či protec┼úia vie┼úii private în sectorul comunica┼úiilor electronice, Vânz─âtorul  are obliga┼úia de a administra în condi┼úii de siguran┼ú─â ┼či numai pentru scopurile specificate, datele personale care v─â apar┼úin. Scopul colect─ârii datelor este: încheierea contractului, eviden┼úierea financiar-contabil─â, emiterea facturilor, colectarea debitelor, marketing-ul ┼či publicitatea produselor ┼či serviciilor CS Sales&Marketing SRL .

V─â este pus─â în acest mod la dispozi┼úie , posibilitatea de a furniza datele dvs. personale, incluzând nume, prenume, adres─â de domiciliu, adres─â de e-mail, num─âr de telefon, acestea fiind necesare încheierii în mod valabil a contractului online pentru a beneficia de bunurile oferite spre vânzare   de c─âtre Vânz─âtor . Refuzul dvs. de a furniza oricare din datele personale solicitate va determina neîncheierea contractului ┼či, pe cale de consecin┼ú─â, imposibilitatea pentru dvs. de a beneficia de serviciile sau produsele ofertate pe Website.

Informa┼úiile înregistrate sunt destinate utiliz─ârii de c─âtre Vânz─âtor , nefiind comunicate niciunei ter┼úe persoane, cu excep┼úia cazului în care acestea sunt solicitate de autoritati publice pentru prevenirea, cercetarea ┼či reprimarea infractiunilor, autoritati în drept cu scopul verific─ârii tranzac┼úiilor comerciale sau altor autorit─â┼úi în drept pentru efectuarea oric─âror verific─âri justificate în baza legii.

 

C.Care sunt drepturile dvs. În calitate de Client  cu privire la datele personale?

Potrivit Legii nr.677/2001, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, beneficia┼úi de dreptul de acces la date, de interven┼úie asupra acesupra acestora, dreptul de opozi┼úie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ┼či dreptul de a v─â adresa justi┼úiei.

a) Dreptul de acces la date

Prin exercitarea acestui drept, ve┼úi avea posibilitatea ob┼úinerii în mod gratuit de la Vânz─âtor a confirm─ârii faptului c─â datele dvs. personale sunt sau nu sunt prelucrate de Vânz─âtor . Cererea dvs. va fi transmis─â f─âr─â vreo justificare anume, trebuind îns─â precizat─â adresa fizic─â sau de po┼čt─â electronic─â unde ve┼úi dori a v─â fi comunicate informa┼úiile solicitate.

b) Dreptul de intervenţie asupra datelor

Dreptul de interven┼úie asupra datelor poate fi exercitat în cazul în care constata┼úi sau sunt motive întemeiate s─â considera┼úi c─â datele dvs. personale au fost prelucrate de c─âtre Vânz─âtor  cu neîndeplinirea obliga┼úiilor transcrise în Legea nr.677/2001, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ┼či care incumb─â în acest sens operatorilor.

Pentru a fi întrunire cerin┼úele Legii nr.677/2001, opera┼úiunea de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal trebuie s─â întruneasc─â urm─âtoarele cerin┼úe:

a. s─â fie efectuat─â cu bun─â-credin┼ú─â, în considerarea scopului declarat ┼či a dispozi┼úiilor legale în vigoare;

b. s─â fie realizat─â doar în baza consim┼ú─âmântului anterior dat de c─âtre persoanele a c─âror date sunt prelucrate;

c. s─â priveasc─â date colectate în scopuri determinate, explicite ┼či legitime;

d. s─â fie realizat─â exclusiv asupra unor date adecvate, pertinente, exacte ┼či actualizate;

e. s─â priveasc─â date stocate într-o form─â care s─â permit identificarea persoanelor vizate strict pe perioada necesar─ârealiz─ârii scopurilor în care sunt colectate ┼či ulterior prelucrate.

In cazul neconfonform─ârii Vânz─âtorului  cu oricare dintre obliga┼úiile prev─âzute de Legea nr.677/2001, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare, ve┼úi avea dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea, blocarea, ┼čtergerea sau transformarea în anonime a datelor a c─âror prelucrare nu este conform─â cu legea men┼úionat─â.

c) Dreptul de opoziţie

Sunte┼úi proprietar de drept al tuturor datelor care v─â privesc ┼či ajut─â la identificarea dvs. ┼či în aceast─â calitate ave┼úi dreptul de a v─â opune, din motive întemeiate ┼či legitime, ca datele care v─â vizeaz─â s─â fac─â obiectul vreunei prelucr─âri. Cu toate acestea, v─â amintim c─â, furnizarea incomplet─â sau necorespunz─âtoare a datelor personale ce v─â apar┼úin ori retragerea încuviin┼ú─ârii prelucr─ârii acestora de c─âtre Vânz─âtor , va face imposibil─â furnizarea c─âtre dvs. a serviciilor CS Sales & Marketing SRL .

Ve┼úi avea îns─â dreptul de a v─â opune, solicitând în mod gratuit ┼či f─âr─â vreo justificare, ca datele dvs. personale s─â nu fie prelucrate în scop de marketing direct. In aceast─â situa┼úie, exercitarea dreptului dvs. de opozi┼úie nu va avea nicio repercursiune asupra cump─âr─âturilor dumneavoastr─â  , singurul inconvenient fiind acela de a nu afla în timp util de noile produse oferite sau de existen┼úa promo┼úiilor disponibile pe Website.

d) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoan─â are dreptul solicita ┼či de a ob┼úine:

a. retragerea sau anularea oric─ârei decizii care produce efecte juridice în privin┼úa sa, adoptat─â exclusiv pe baza unei prelucr─âri de date cu caracter personal, efectuat─â prin mijloace automate, destinat─â s─â evalueze unele aspecte ale personalit─â┼úii sale, precum competen┼ú─â profesional─â, credibilitatea, comportamentul s─âu ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oric─ârei alte decizii luate în privin┼úa sa, care o afecteaz─â în mod semnificativ, dac─â decizia a fost adoptat─â exclusiv pe baza unei prelucr─âri de date care întrune┼čte condi┼úiile prev─âzute la paragraful anterior.

e) Dreptul de a v─â adresa justi┼úiei ┼či ANSPDCP

Inc─âlcarea de c─âtre Vânz─âtor  a oric─ârora dintre drepturile dvs. cu privire la colectarea ┼či prelucrarea datelor cu caracter personal, v─â d─âdreptul de a v─â adresa Autorit─â┼úii Na┼úionale pentru Supravegherea Prelucr─ârii Datelor cu Caracter Personal în scopul ap─âr─ârii drepturilor garantate prin Legea nr.677/2001.

In situa╚Ťia  în care  urmare a neconform─ârii cu prevederile Legii nr.677/2001, ve┼úi suferi un prejudiciu, ve┼úi avea posibilitatea s─â  v─â adresa╚Ťi  instan┼úelor judec─âtore┼čti din raza teritorial─â în care ave┼úi domiciliul în vederea remedierii pagubei astfel produse.

Oricare dintre solicitarile dvs. cu privire la exercitarea vreunuia dintre drepturile men┼úionate mai sus, va primi r─âspuns din partea CS Sales & Marketing SRL  în maxim 21  zile de la primirea unei cereri scrise, datate ┼či semnate transmis─â de c─âtre dvs. la adresa de contacta Vânz─âtorului.

 

D.In ce mod vom folosi informaţiile?

CS Sales & Marketing SRL nu ofer─â, nu vinde ┼či nu furnizeaz─â niciunei ter┼úe persoane vreuna dintre datele personale furnizate de c─âtre dvs. pe parcursul vizitelor Website-ului sau odat─â cu încheierea contractului online.

Vom folosi datele de contact furnizate de dvs. cu scopul exclusiv al furniz─ârii serviciului c─âtre dvs ┼či pentru eviden┼úierea din punct de vedere contabil a opera┼úiunilor implicate. Vom creea ┼či men┼úine alte asemenea date precum cele aferente contului de utilizator precum ┼či înregistr─ârile de client (customer logs), în m─âsura cerut─â de furnizarea serviciilor.

Adresa de domiciliu sau adresa de pos┼ú─â electronic─â reprezint─â o informa┼úie extrem de valoroas─â atît pentru CS Sales & Marketing SRL cât ┼či pentru Clien┼úi, colectarea datelor conexate acesteia, f─âcând totodat─â posibil─â informarea constant─â a Clien┼úilor în ceea ce prive┼čte noile produse sau servicii oferite ori diferitele promo┼úii disponibile pe Website.

CS Sales & Marketing SRL va pune la dispozi┼úia anumitor angaja┼úi (departamentul financiar-contabil , dep. Facturare , juridic) informa┼úii ┼či date personale furnizate de dvs. în scopul exclusiv de furnizare corespunz─âtoare a serviciilor. Fiecare dintre ace┼čti angaja┼úi va primi instruc┼úiuni speciale în ceea ce prive┼čte prelucrarea propriilor dvs. date personale, CS Sales & Marketing SRL asumându-┼či r─âspunderea în ceea ce prive┼čte modalitatea în care proprii angaja┼úi înregistreaz─â, stocheaz─â, utilizeaz─â aceste date.

In alte circumstan┼úe nu vom dezv─âlui propriile dvs. date personale, decât în m─âsura în care, aceast─â dezv─âluire va fi necesar─â pentru a identifica o anumit─â persoan─â, a comunica cu aceasta sau a înainta o plângere împotriva acesteia în cazul oric─ârui prejudiciu suferit de CS Sales & Marketing SRL, Clien┼úii acestuia sau alte ter┼úe persoane. Vom dezv─âlui, de asemenea, astfel de informa┼úii, date personale, oric─âror organisme abilitate, în concordan┼ú─â cu legile aplicabile ┼či tratatele interna┼úionale la care Romania este parte, în m─âsura în care exist─â o obliga┼úie de furnizare a acestora.

CS Sales & Marketing SRL nu va dezv─âlui niciunei alte ter┼úe persoane p─âr┼úi sau întreg con┼úinutul electronic al e-mailurilor sau aplica┼úiilor aferente propriilor dvs. personale, cu excep┼úia situa┼úiilor în care dezv─âluirea: (a) este necesar─â protej─ârii unui interes public ce vizeaz─â s─ân─âtatea sau siguran┼úa na┼úional─â; (b) este solicitat─â de organisme ┼či institu┼úii abilitate; (c) este necesar─â în vederea prevenirii ┼či combaterii unor infrac┼úiuni.

CS Sales & Marketing SRL declar─â de asemenea c─â nu va proceda la nicio cenzur─â, editare, modificare, ┼čtergere sau monitorizare a informa┼úiilor, datelor stocate pe serverele proprii puse la dispozi┼úia Clien┼úilor prin intermediul serviciilor ofertate pe Website. CS Sales & Marketing SRL nu va bloca accesul niciunei comunic─âri dintre Client ┼či oricare ter┼ú─â persoan─â. Temeiul în virtutea c─âruia ar putea lua astfel de ac┼úiuni ar fi înc─âlcarea obliga┼úiilor contractuale de c─âtre Client, cât ┼či circumstan┼úele oric─âror altor prejudicii ori impuneri legislative.

Prezenta Politica de Confiden┼úialitate face parte integrant─â din contractul pe care urmeaz─â s─â îl încheia┼úi online cu CS Sales & Marketing SRL. Oferta dvs. de contractare declarat─â prin acceptarea termenilor ┼či condi┼úiilor de contractare înseamn─â inclusiv faptul c─â a┼úi luat la cuno┼čtin┼ú─â de con┼úinutul Politicii de Confiden┼úialitate, consim┼úind în acela┼či timp, asupra prelucr─ârii datelor cu caracter personal cu specifica┼úiile precizate mai sus.

 

E.Cookies

Website-ul foloseste cookie-uri proprii si de la terti pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. In urma accesarii website-ului silvis.ro , utilizatorii sunt informati cu privire la faptul ca website-ul foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii implica acceptul utilizatorului.

Cookies sunt date pe care un site web le transfera pe hard-disk-ul utilizatorului web in scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial si sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv silvis.ro, usurand accesul permament al unui utilizator la un site. Aceasta tehnologie ne permite sa adaptam site-ul la nevoile dvs.

Pute┼úi dezactiva oricând utilizarea acestora prin intermediul set─ârilor din browser-ul dumneavoastr─â, dar va rugam sa retineti ca Cookies ar putea fi necesare pentru a va putea furniza anumite facilitati ale serviciilor noastre online.

 

Brand Slider